De opening van dag 2 van het festival

‘Samen samen samen!’

Dag twee van het ECP Festival is omgedoopt tot de coalitiedag, zo vertelt directeur Arie van Bellen ons. Een inspirerende en interactieve dag waarin partners uit allerhande coalities hun licht laten schijnen over de digitale samenleving in stroomversnelling.

Polderen als troef
We trappen deze middag af met Jos de Groot, directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “PPS is de sleutel tot succes”, begint hij. “Dat lijkt een cliché, maar er schuilt een waarheid in. Een digitale transitie is een verandering die - net als bij klimaatverandering - iedereen raakt. De zorg, het MKB, de landbouw. Allemaal krijgen we te maken met lastige vraagstukken. Hoe kunnen we concurreren met grote Amerikaanse en Chinese platformen? Hoe zorgen we voor onze privacy, voor de bescherming van onze data? Hoe zien de banen van de toekomst eruit?”.

“De digitale uitdagingen van de eenentwintigste eeuw kan niemand alleen oplossen; niet de wetenschap, niet het bedrijfsleven of de overheid. Maar Nederland heeft in deze transitie een belangrijke troef in handen, die ons internationaal onderscheidt. Het is de lange traditie van samenwerken. Ons eindeloze gepolder is soms verguisd, maar het heeft ons ook veel gebracht.”

De Groot noemt de landbouw. Al lang wordt er intensief samengewerkt tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Universiteit van Wageningen en de agrosector. Mede door die uitwisseling van kennis is Nederland inmiddels de tweede agro-exporteur van de wereld.
En denk aan de High Tech Campus in Eindhoven. Die werd in 2012 door het blad Forbes al ‘de slimste vierkante kilometer ter wereld’ genoemd. Het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ASML, Philips, de overheid en de Technische Universiteit Eindhoven. Ook op digitaal gebied zitten overheid, bedrijfsleven en wetenschap al in tal van coalities, met de Online Trust Coalitie als nieuwste aanwinst.

Digitalisering heeft door de corona-crisis een flinke impuls gekregen. Door thuiswerken, online winkelen en online onderwijs. Maar die ontwikkelingen brengen ook zorgen met zich mee. Is onze privacy gewaarborgd? Zijn bepaalde online platformen niet te dominant? Zaken waar wij de komende tijd mee aan de slag kunnen. De Groot: “Om zo het verschil te kunnen maken voor hen waar het over gaat. Voor leerlingen en onderwijzers, voor de zorg. Voor boeren en ondernemers.”

In je eentje ga je sneller, maar samen sta je sterker
Eppo van Nispen tot Sevenaer is Algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; een archief en museum dat volop schippert tussen, en samenwerkt met publiek en private instellingen. Daarover praat hij met ECP directeur Arie van Bellen.

Hoe werkt Van Nispen? ”Je moet je ambities uitspreken, je moet de samenleving in beweging willen krijgen. En je moet kijken welke partners je daarbij nodig hebt. Dat is gewoon zoeken.” En dat gaat soms met horten en stoten, legt hij uit. “De overheid heeft altijd een eigen tijdschema. Terwijl een onderwerp soms veel meer tijd nodig heeft. Men wil snel scoren. Maar écht scoren lukt pas wanneer je een duurzame samenwerking hebt.”

Dan komt het bedrijfsleven er ook nog bij, waar men misschien aan andere resultaten denkt. En de burger heeft ook zijn eigen wensen. Dat vergt veel gelobby. Van Nispen: “Je moet veel uitleggen. We kunnen samenwerken, maar dit is ons tempo.”
Daarnaast speelt volgens hem transparantie een grote rol. “Wat is je doel, je missie? Wees daar helder over. Je moet elkaar daarin zien te vinden. Want in je eentje ga je misschien sneller, maar samen sta je sterker.”

Het mooiste van de publiek-private samenleving is volgens Van Nispen dat samenwerken. Je moet altijd degene voor wie je het doet erbij betrekken. Anders wordt het sowieso niks.

En de politiek? Van Nispen is geen politiek figuur, maar wat zou hij veranderen als hij wel een bewindspersoon zou zijn? “Ik heb het geluk dat ik ben opgegroeid in een geletterde omgeving. Lezen werd gestimuleerd, en dat heeft mij veel gebracht. Die geletterdheid zou ook onderdeel moeten zijn van onze digitale samenleving. Je kunt prachtige e-health apps ontwikkelen, maar zonder een geletterde samenleving, werkt het niet. En die geletterdheid komt in allerlei gradaties. Van 0 tot 110 jaar. Het is geen sexy onderwerp. En voor de politiek is het een lange bal, een hele lange bal. Maar als je hem nu niet speelt, dan verlies je.”

Een duidelijk verhaal van de Algemeen directeur van Beeld en Geluid, die zijn gesprek met Arie van Bellen afsluit met een verhaal over zijn eigen gezin. Ze hebben een soort familie-yell. Ze roepen het woord ‘samen’ heel vaak achter elkaar. Heel hard. Van Nispen doet het voor. Het werkt aanstekelijk. En het woord ‘samen’ zit meteen de rest van de dag in je hoofd.

 

Voeg toe aan selectie