“Iedereen moet mee kunnen doen”

“Nieuwe technologieën bieden kansen maar het is mij afgelopen jaar opgevallen dat steeds meer mensen zich zorgen maken over maatschappelijke problemen die te maken hebben met digitalisering”, zegt Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de informatiesamenleving.

Wat was het jaarcongres van ECP weer een bijzondere dag! Meer dan 800 bezoekers die zich in zo’n dertigtal sessies bezighielden met de toekomst van de informatiesamenleving. Ik vond het mooi om te zien hoeveel partijen die bij ECP betrokken zijn vandaag op de vloer stonden om de resultaten van ECP-projecten en hun visie op de toekomst te delen. Een enorme breedte aan onderwerpen kwam voorbij. Natuurlijk ging het over oprukkende technologieën als AI, quantum en blockchain waarvan we verwachten dat ze veel invloed zullen hebben op hoe ons leven er over 10 jaar uitziet. Maar ook thema’s als digivaardigheid, veiligheid, toegankelijkheid, privacy en ethiek staan blijvend op de ECP-agenda. Nieuwe technologieën bieden kansen, maar het draait altijd om de mens. Iedereen moet mee kunnen doen.

Het is mij afgelopen jaar opgevallen dat steeds meer mensen zich zorgen maken over maatschappelijke problemen die te maken hebben met digitalisering. Onderwerpen als bevooroordeelde algoritmes achter AI-toepassingen van de overheid, patiëntendossiers die niet worden gedeeld of juist door onbevoegden worden ingekeken en de gevaren van cybercriminaliteit kwamen ruim in het nieuws. Technologie raakt steeds meer ieders leven, en daar zijn we ons ook steeds meer van bewust. Het is daarom belangrijk het vertrouwen in de digitale systemen groot te houden door veel aandacht te besteden aan de ethische randvoorwaarden.

Omdat technologie onze maatschappij op alle vlakken beïnvloedt, moeten wetenschap, bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke instellingen samenwerken om de toekomst van onze digitaliserende samenleving op een goede manier vorm te geven. Daarom is het zo belangrijk dat een onafhankelijk en neutraal platform als ECP, waar al deze partijen elkaar vinden, bestaat. ECP verbindt, dat werd tijdens het jaarcongres weer heel zichtbaar. Maar eigenlijk doen we dat het hele jaar in honderden werkgroepen, platforms en bijeenkomsten. Onze plannen voor 2020 zijn al geschreven, de agenda is goed gevuld, samen met u gaan we weer de schouders zetten onder een veerkrachtige en kansrijke digitale samenleving waarin iedereen meedoet.

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

 

*Coverbeeld: het werk 'OFF-TECHNOLOGY R&D #1 E-WASTE: HARDWARE' van Mina Kim.

Voeg toe aan selectie