Arie van Bellen in gesprek met 5 experts: “Van AI merken we straks het meest”

Arie van Bellen, directeur van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, blikt met vijf mensen die voor ECP actief zijn terug op 2019 en het Jaarcongres ECP.

“Zoals elk jaar was het Jaarcongres van ECP weer een bruisend hoogtepunt voor ons. Hier zie je terug met welke breedte aan onderwerpen ECP zich bezighoudt, en met hoeveel partijen we verbonden zijn. Met vijf van deze experts wil ik vandaag terugkijken op wat ECP afgelopen jaar heeft bereikt, én vooruitkijken naar de impact van digitalisering op de maatschappij van morgen.”

Lotte de Bruijn: “Van kunstmatige intelligentie merken we straks het meest”
Artificial intelligence. Die technologische ontwikkeling gaat de komende vijf jaar de meeste impact hebben, zegt Lotte de Bruijn (directeur NLdigital) resoluut. “100%. Daarin wil ik graag de kracht van de combinatie mens en machine belichten.  Machines kunnen dat beter dan mensen op een slimme manier een grote hoeveelheid informatie verwerken. Maar wij als mensen hebben gevoelens, een geweten en creativiteit. Die combinatie is een kracht die, denk ik, de komende jaren veel impact gaat hebben op de zorg, mobiliteit, wetenschap en maatschappelijke kwesties. Dat we bijvoorbeeld door analyses in de geneeskunde straks kunnen voorspellen of prostaatkanker bij een patiënt terugkomt of niet bijvoorbeeld. Of als het om mobiliteit gaat; dat we straks beter kunnen voorspellen waar de drukte op de weg gaat ontstaan zodat we effectiever kunnen omleiden.”

Personeelstekorten terugdringen
“Het afgelopen jaar hebben we - in samenwerking met ECP - inzichtelijk kunnen maken welke initiatieven er momenteel allemaal zijn die de personeelstekorten in onze sector willen terugdringen. Die waren behoorlijk versplinterd, dat hebben we op de kaart gezet. Dat is een mooi resultaat dat we afgelopen jaar hebben bereikt."

De economie gaat beter dan we denken
"Een recent onderzoek over digitalisering van de ING heeft me verrast. Daarin kwam naar voren hoe we op een andere manier naar de omvang van onze economie kunnen kijken. Door digitalisering creëren we op nieuwe manieren waarde en dat zie je nu niet terug in de officiële cijfers. We blijken veel rijker dan we denken. In Nederland zal dit extra spelen omdat we digitalisering in ons land omarmen. We houden ervan om nieuwe dingen te proberen.”

Auke Pals: “Smartphoneverslaving moet aangepakt”
Auke Pals is student Information Science en voorzitter van de Digiraad. De Digiraad is een groep enthousiaste jongeren tussen de 15 en 22 jaar oud met als missie jongeren bewustmaken van en informeren over veilig internetten. De Digiraad is een initiatief van ECP. Volgens Pals gaat een combinatie van technologieën de meeste impact hebben de komende jaren. “Ik denk 5G, big data en artificial intelligence (AI). Al moet ik zeggen, AI en zijn ook wel een klein beetje gehypet. AI is het leren om zelfstandig beslissingen te nemen. Dit doen we al jaren. Toch denk ik dat het weer meer impact gaat hebben omdat die combinatie van 5G, big data en AI ervoor zorgt dat er veel meer data gebruikt kan worden en op een veel grotere schaal. 

ECP betrekt nieuwe jongeren
“Dit jaar mocht ik als jongerenvertegenwoordiger op het gebied van internet governance de stem van jongeren laten horen op het een groot Europees internetforum, EuroDIG. Daar werd een groot aantal thema’s uit het digitale domein behandeld. Ik was verantwoordelijk voor de organisatie van een driedaags voorprogramma waarbij ik veel nieuwe jongeren heb weten te betrekken. Volgens mij was het een succes. De jongeren konden goed meedoen aan de debatten, deelden hun visie en hadden het leuk.”

Smartphoneverslaving
“Een artikel over smartphone-detoxen in Zuid-Korea heeft me aan het denken gezet. We gebruiken de smartphone massaal te veel. Voor veel jongeren is het echt problematisch. Bij de opkomst van nieuwe technologie en diensten focussen overheid en bedrijven steeds meer op het gebruik van die middelen, terwijl jongeren zoals ik het tegelijkertijd de ongewenste afleiding van de smartphone als een probleem ervaren.. Dat vind ik tegenstrijdig. Er zou meer aandacht moeten komen voor verantwoord gebruik van de smartphonegebruik en andere digitale middelen. Sinds ik weet hoe vaak ik mijn telefoon oppak - daar maak ik mij meer zorgen over dan over mijn schermtijd - probeer ik er bewuster mee om te gaan.”

Peter Verkoulen: “Blockchain wordt duurzamer ingezet”
“Het antwoord op de vraag welke technologie de meeste impact zal hebben de komende tijd, moet natuurlijk blockchain zijn”, zegt Peter Verkoulen (Dutch Blockchain Coalition). “Daarnaast denk ik  dat we meer gaan merken van de integratie van nieuwe technologiegebieden. Een voorbeeld. Hoe zouden we wat kunnen doen aan de drugstransporten via containers in grote havens? We kunnen misschien sensoren aanbrengen die veranderingen binnen de container oppikken en die registraties via een blockchain vastleggen zodat er niemand mee kan rommelen. Door slimme algoritmes kun je dan besluiten om een container toch even te openen.”

Resultaten afgelopen jaar
“Afgelopen zomer organiseerde de Dutch Blockchain Coalition een grote conferentie. Ik was nog geen coalitiemanager maar gewoon toehoorder. Het draagvlak was groot. Je ziet nu echt een opening naar de maatschappij over dit thema, er zaten niet alleen mensen uit de technische hoek maar ook bestuurders van andersoortige grote bedrijven en politici. Dat is een mooi resultaat dat we dit jaar hebben bereikt. Het maatschappelijke draagvlak wordt groter. Met blockchain hebben we een paar goede gereedschappen in de kist om maatschappelijke problemen op te lossen.

Blockchain voor beginners
“We hebben sinds kort een online blockchaintraining op zeer laagdrempelig niveau, voor u en mij zeg maar. Deze training werd op het Jaarcongres ECP gelanceerd. Veel partijen in de coalitie waren direct bereid een bijdrage te leveren. Dat laat zien hoe goed de coalitie werkt.”

Ronald Verbeek: “Softwaremarkt moet volwassen worden”
Er is naar mijn idee niet één technologie die de komende vijf jaar de grootste impact gaat hebben, maar digitalisering gaat bijna alles veranderen, zegt Ronald Verbeek (directeur CIO Platform Nederland). “Het is daarom van belang dat we allemaal, elke organisatie voor zich én de gehele samenleving, bepalen welke thema’s we binnen die digitalisering het meest belangrijk vinden. Zoals het omgaan met data-analyse. Dat kan grote waarde hebben bij het ontwikkelen van betere oplossingen in tal van sectoren. Of artificial intelligence dat naast veel kansen ook enkele uitdagingen met zich meebrengt. Wat willen we daarmee als samenleving? We zitten nu nog aan het begin van deze ontwikkeling. Het gebruik van technologieën zoals augmented reality zal toenemen, bijvoorbeeld in opleidingen of bij werken in gevaarlijke omstandigheden. Ook zullen we ons steeds meer bezighouden met de veiligheidsaspecten van digitale toepassingen. Dit soort thema’s raakt alle domeinen.”

Geïnspireerd blijven
Tijdens het Jaarcongres ECP   gaven wij onze visie op de softwaremarkt en waarom we denken dat die ,op enkele aspecten volwassen moet worden. De aanbiedende partijen hebben nu een hele sterke grip op hun klanten, onze leden. Dat zit vooruitgang in de weg. In de toekomst zullen de aanbieder en klant daarom beter met elkaar moeten samenwerken; transparanter, voorspelbaarder en flexibeler. Want we hebben elkaar keihard nodig. 

De ontwikkelingen binnen alle domeinen gaan zo snel, dat dit soort gezamenlijke sessies als op het Jaarcongres ECP echt nodig zijn om geïnspireerd te blijven en te kijken wat er buiten je vakgebied en sector speelt. Sommige experts spreek je bijna wekelijks maar anderen een heel jaar niet. Het Jaarcongres is net een reünie.” 

Ben Woldring: “De auto wordt zelfsturend”
Ben Woldring (Bencom Group en Raad van Advies ECP) denkt niet dat er één specifieke technologie de meeste impact zal hebben de komende vijf jaar, maar meerdere. “Ik denk dat artificial intelligence, blockchain maar ook algoritmes bepalend zullen zijn de komende jaren en dat we die in alle domeinen terug zullen zien. Neem de automobielindustrie. Elektrisch rijden en het automatisch overnemen van het stuur gaan mijns inziens een vlucht nemen. Consumenten gaan dat ook merken.
Het aantal ongelukken neemt weer toe en ik denk dat we dat een halt kunnen toeroepen door technologie slim in te zetten.. In de toekomst gaan we wellicht software in de auto mee laten rijden, zodat de bestuurder wordt geattendeerd op een gevaarlijke situatie. Het stuur gaat dan bijvoorbeeld trillen..”

ECP als verbinder
“ECP heeft afgelopen jaar de rol van verbinder vervuld door belangrijke partijen samen te brengen. Met een diner pensant bijvoorbeeld, waarbij een oud-minister van Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aanwezig waren om kennis en ervaring te delen en uit te leggen waarom sommige processen zo lang duren. Maar ook vertegenwoordigers van grote techbedrijven en kleine startups en mensen uit het onderwijs, de zorg en jongeren waren daarbij aanwezig. Dat is een hele goede manier om wederzijds begrip te kweken op het digitale vlak en van elkaar te leren.”

Voeg toe aan selectie