Denk nooit vóór de doelgroep

Tennisser en zevenvoudig paralympisch wereldkampioen Esther Vergeer komt veel digitale ontoegankelijkheid tegen in haar werk. Larissa Zegveld van Forum Standaardisatie en Wigo4it* herkent veel in Vergeers woorden. “Niet iedereen kan meedoen terwijl we dat wel willen.”

Sport is voor iedereen bedoeld, maar niet iedereen kan meedoen. Esther Vergeer merkt dat regelmatig in haar werk als directeur van het ABN AMRO-toernooi World Wheelchair Tennis Tournament én als Chef de Mission voor het Paralympic Team NL. Ze komt regelmatig mensen tegen met een andersoortige beperking die weer tegen andere dingen aanlopen dan zij zelf ervoer. Zoals de digitale inschrijving voor toernooien, dat blijkt voor mensen met een visuele beperking bijvoorbeeld niet altijd even gemakkelijk.

Volgens Vergeer hebben we vaak niet eens door wat voor drempels er allemaal zijn. “Een aansprekend voorbeeld gaat over doping. In mijn tijd als topsporter moest ik continu mijn whereabouts bijhouden. Dan moet je dus een paar keer per dag invullen waar je bent. Vroeger vulde je een papier in en faxte dat. Nu zijn er apps. Maar voor mensen die niet goed kunnen zien, is een app onduidelijk leesbaar. Die ontoegankelijkheid kan een serieus risico voor je sportcarrière zijn, als je de app bijvoorbeeld niet goed invult. Je kunt dan zelfs gediskwalificeerd worden, terwijl je er niets aan kunt doen.”

“Maar,” zegt dagvoorzitter Roelof Hemmen: “op die digi-ontoegankelijkheid was iets gevonden toch? Laten we even naar een geluidsfragment luisteren.” In de zaal horen we een onverstaanbaar gebrabbel. Vergeer: “Ja. De app wordt voorgelezen. Alleen wel onverstaanbaar.” 

Moeilijke vragen 
Vergeer: “De vanzelfsprekendheid dat iedereen mee kan doen, is er dus nog niet. Als je essentiële informatie mist, blijf je buitengesloten. Maar iedereen wil erbij horen.”
Larissa Zegveld (Forum Standaardisatie en Wigo4it) komt in haar werk net als Vergeer ook vaak digitale ontoegankelijkheid tegen. “Binnen de overheid zijn formulieren digitaal geworden. Wij moeten als overheid enorm letten op ons taalgebruik. Veel vragen zijn onduidelijk. Zo moeten mensen met een bijstandsuitkering, die ernaast willen werken, continu hun maandelijkse inkomen opgeven. Dat blijkt dus een heel moeilijke vraag voor veel mensen. Gaat het om het netto bedrag, het bruto bedrag, moet er rekening gehouden worden met vakantietoeslagen? Mijn pleidooi is dat we de informatie moeten visualiseren maar de taal ook vooral moeten versimpelen.” Het zou mooi zijn, zegt ze, om eens met Jim Stolze om de tafel te zitten, die ook jongeren weet te bereiken. Jim Stolze knikt instemmend.

“Zet de doelgroep aan tafel” 
Zowel Vergeer als Zegveld voelen voor een digitaal platform waar mensen die niet goed met ICT overweg kunnen in stapjes worden begeleid. Daarnaast doet Zegveld de oproep om altijd voor ogen te houden voor welke doelgroep informatievoorzieningen worden gemaakt, en hoe die doelgroep zich begeeft in zo’n portaal. Esther Vergeer pleit er vooral voor om de doelgroep er echt bij te betrekken. “Ik heb dan wel een handicap, maar kan niet spreken voor alle anderen in een rolstoel. Soms moet je de doelgroep echt aan je tafel hebben om te horen waar de drempels liggen. Denk nooit vóór de doelgroep.” 

*Wigo4it bouwt samen met gemeenten aan een moderne en betrouwbare informatievoorziening. Ze werken als samenwerkingspartner met gemeenten aan innovaties in het sociaal domein. Vanuit een gedeeld belang: een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger

Voeg toe aan selectie