Artificial Intelligence

Het is niet de vraag of, maar hoe.

Erik Fledderus, voorzitter van de Stakeholdersgroep Europese Digitale Economie gaat in gesprek over de opmars van AI en welke rol we daar als Europa en Nederland in moeten spelen. De groep brengt stakeholders samen rond de Digitale Economie en heeft ten doel te verkennen hoe de bijdrage van Nederland aan Europa kan worden versterkt. Fledderus is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en was tot recent managing director van SURF. 

Bij hem aan tafel zit onder andere Jos Huigen, directeur van Regulatory and European Affairs bij KPN. Hij zegt dat AI van vitaal belang is voor de toekomst. Het is een ontwikkeling die niet meer te stoppen is, maar die we ook niet moeten wíllen stoppen. ‘Het is daarbij wel van belang dat we blijven leren,’ zegt hij. ‘Niet leren op de manier ‘we verzamelen zoveel mogelijk informatie en zetten dan een plan uit’, maar door te proberen. Op een verstandige manier.’

Ethiek
Tijdens dit Jaarfestival zijn er veel sessies waarbij wordt uitgegaan van een bepaalde vorm van ethiek, gaat Huigen verder. Die ethiek moet je in je achterhoofd houden als je gaat experimenteren met AI. Maar de opkomst ervan kan onze maatschappij verder helpen, in alle sectoren.

Ook aan tafel zit Stefan Koreneef, werkzaam bij de directie digitale economie van het ministerie van Economische Zaken. Hij zegt dat elk land zijn eigen strategie op het gebied van AI heeft. Wat we als Nederland, en ook als Europa, goed in de gaten moeten houden, is dat onze AI is gebaseerd op onze eigen normen en waarden, zoals gelijkheid tussen mannen en vrouwen en anti-discriminatie. ‘Dat kan wereldwijd ook een unique selling point worden,’ zegt hij. We moeten als land en werelddeel namelijk ook concurreren met bijvoorbeeld de VS en China, en zij zullen soms moeilijk bij te benen zijn.

Marceline du Prie, EU-liason LNL AIC, sluit zich hierbij aan. ‘We moeten altijd blijven kijken naar wat de VS en China doen, zij investeren heel veel,’ zegt ze. ‘Maar ook hier zijn we goed bezig. Er is een sterke samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers, overheid en maatschappelijke samenwerking.’ Tijdens de sessie is er ook ruimte voor vragen en input van het publiek. Zo vindt bijvoorbeeld meer dan 60% van het publiek dat er noodzaak is voor een additioneel regelgevend kader voor ‘hoog-risico AI-toepassingen’.

Voeg toe aan selectie