Korte verslagen van sessies

De ECP-collega's wonen ook sessies bij en kwamen terug met korte verslagen. Die lees je hier!

Zorgdata in slimme apparaten en apps
Aldert de Jongste (ECP) en Lana Klok (ECP & Jonge Honden) gingen met het publiek de dialoog aan over de (maatschappelijke) waarde van de toenemende verzameling van gezondheidsdata.

Het publiek was het ermee eens dat het stapelen en combineren van data veel waarde kan creëren voor zowel het individu als de samenleving, zolang alle belanghebbenden toegang kunnen krijgen. Echter zien zij wel een rol voor de overheid of een ander toezichtsorgaan om, bijvoorbeeld door middel van certificering, de kwaliteit en integriteit van deze dataverzameling en analyseresultaten te borgen. Maar wie gaat de standaard voor deze verdienmodellen bepalen, controleren en betalen? In december zal ECP de inzichten van het totale onderzoek overhandigen in een rapport aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

De toekomst met 5G - een revolutie in voorbereiding
Er komt een grote golf aan digitale innovaties waar 5G een belangrijk rol bij zal spelen: zelfrijdende auto’s, precisielandbouw en opereren op afstand. Maar ook de gewone consument zal verschil merken, bij het streamen van een film bijvoorbeeld. Uit de zaal kwam al snel de vraag wat voor gevolgen dit voor het straatbeeld zal hebben. Niet veel, verzekeren de experts: de zenders zullen op een nette manier worden weggewerkt, bijvoorbeeld in de lantarenpalen. Dit is nog wel een grote klus, dus het kan nog wel even duren voordat we allemaal gebruik kunnen maken van 5G. Een andere veelvoorkomende vraag uit de zaal ging over de effecten op de gezondheid. Ook hier waren de experts optimistisch over: er zijn nog geen negatieve effecten waargenomen.

De mythe ontkracht: meer grip voor de klant betekent meer gedoe
Diensten die ons persoonlijke leven raken, vragen in toenemende mate om identificatie om deze diensten te mogen gebruiken; regie en controle van onze eigen gegevens wordt noodzaak. Door middel van Self Souvereign Identity (SSI) kunnen privacy-hotspots voorkomen worden, krijgt de gebruiker meer regie en controle en lopen dienstverleners minder risico. In samenwerking met IRMA (I Reveal My Attributes) is iedereen in staat om bepaalde attributen (privégegevens) van zichzelf te laten zien (bv. “ouder dan 18”), maar ook om andere attributen, voor de transactie niet relevante gegevens, juist niet te laten zien (bv. naam of telefoonnummer). Naast Intrinsieke privacy-bescherming biedt IRMA ook bescherming tegen identiteitsfraude. IRMA is opgericht zonder winstoogmerk en opgericht voor privacy garantie.

Nederlandse AI Coalitie
Sinds de lancering op 8 oktober hebben ruim 175 partijen zich aangemeld voor de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): een publiek-private Samenwerking, waarbij bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan kansen voor Nederland op het gebied van Artificiële intelligentie (AI). Kees van der Klauw, coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie, sprak over de uitdagingen voor het opzetten van een publiek-private samenwerking. Belangrijke fundamenten zijn een gemeenschappelijke aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen, maar ook een platform met kritische massa, representatie van de hele waardeketen, specialisten en generalisten, en Europese context en samenwerking. Verder zijn een goede organisatie en de juiste middelen nodig, evenals transparantie in belangen en het creëren van een multi-win-propositie.

Voeg toe aan selectie