Lof voor ECP als neutrale verbinder

Hij maakt bij het begin van zijn presentatie een interessante vergelijking. Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) memoreert de uitvinding van de boekdrukkunst in 1450. “Nederland was er ook toen als de kippen bij…”.

Publiek-privaat
De open samenleving van Nederland werd na het omarmen van de boekdrukkunst een broedplaats van kennis, ideeën, uitwisseling, handel. “Als we kijken naar digitalisering, kunnen we dat als Nederland wéér doen? We staan samen voor de zoektocht om dat vorm te geven”, zegt hij tegen de zaal. Hij benadrukt daarbij het belang van de overheid als regelgever en kadersteller, maar vooral ook van de publiek-private samenwerkingen op dit gebied. Vijselaar: “Die samenwerkingen zoeken we als ministerie ook actief op.” Hij memoreert onder meer de brede Nederlandse AI-coalitie die onlangs is opgezet.

Opgepikt door Brussel
“We kunnen het vanuit de overheid niet alleen” zegt Vijselaar. Bijvoorbeeld op het vlak van cyberveiligheid of cyberweerbaarheid. Samen met het bedrijfsleven en andere partijen werkt het ministerie met Partnering Trust aan certificering. Vijselaar: “Vertrouwen is de basis om digitaal fit te zijn.” In onze aanpak kan Nederland ook in internationaal verband van betekenis zijn, gaat hij verder. “Partnering Trust is door Brussel opgepikt om te worden opgenomen in de nieuwe Cyber Security Act.”

Digital Trust Center
Vijselaar geeft ECP een pluim als hij de volle zaal inkijkt. “ECP kan als neutrale partij een echte verbinder zijn.” Dan heeft hij twee nieuwtjes, twee onderwerpen waar ook ECP als platform bij betrokken is. Het opzetten van een Basisscan Cyberweerbaarheid voor ondernemers en organisaties gaat binnenkort online. In het ‘Digital Trust Center’ (www.digitaltrustcenter.nl/basisscan) kan iedereen een snelle veiligheidsscan doen. Het tweede nieuwtje, vertelt Vijselaar, is een brede publiekscampagne die op 18 november 2019 van start gaat. Die gaat over het ‘internet of things’, vertelt hij, over onze slimme apparaten, steeds vaker verbonden met het internet. Hoe slim is je deurbel?

Leren van elkaar
Heel alledaags en praktisch, zegt Vijselaar. Maar we schuwen als regelgever ook de grote ethische vragen niet. “Laten we in goede Nederlandse traditie vandaag handelsgeest en kennis combineren.” Laten we leren van elkaar, iets waar ECP een belangrijke rol bij speelt, niet alleen vandaag. Vijselaar: “Ik zie uit naar de rest van de dag. ECP is 22 jaar bezig, maar still going strong!”

Nieuwe publicatie, Aanpak begeleidingsethiek
Het is een belangrijke nieuwe uitgave in het uitgebreide publicatiefonds van ECP, de ‘Aanpak begeleidingsethiek | Een dialoog over technologie met handelingsperspectief’. Het eerste exemplaar wordt tijdens het Jaarcongres EPC 2019 door Peter-Paul Verbeek (hoogleraar filosofie en techniek Universiteit Twente) uitgereikt aan Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Verbeek schreef het boek samen met Daniël Tijink (ECP), het is de uitkomst van een brede ECP-werkgroep rond digitalisering en ethiek. Het boek biedt een eenvoudige methode om snel grip te krijgen op de ethische vragen rond de invoering van nieuwe technologie.

 

Voeg toe aan selectie