Opening Jaarcongres ECP

Ook de komende 22 jaar relevant

Ook 22 jaar na de oprichting is ECP | Platform voor de InformatieSamenleving nog steeds relevant, zegt directeur Arie van Bellen in antwoord op een vraag van de dagvoorzitter van het Jaarcongres ECP, Roelof Hemmen. Van Bellen: “We leven als stichting, als verbindend platform, van de betrokkenheid en de inzet van onze deelnemers. Wij zijn van waarde zolang onze deelnemers vinden dat we een bijdrage kunnen blijven leveren aan de digitale samenleving.”

Digitale vaardigheden in curriculum onderwijs
Arie van Bellen kijkt ieder jaar weer met verbazing naar de snelle veranderingen en de vorderingen op het gebied van technologie en digitalisering. “Bij de oprichting van ons platform, 22 jaar geleden, zagen we alleen een spaak van het wiel. Niet het hele wiel.” zegt hij. Dagvoorzitter Hemmen vraagt naar de mijlpalen die ECP heeft bereikt in de afgelopen jaren. Dat zijn er meerdere, maar Van Bellen pikt er ééntje uit: “Ik kijk met groot plezier terug op het opnemen van digitale vaardigheden in het curriculum van het onderwijs. Je ziet daar dat onze core business resultaat heeft: het samenbrengen en verbinden van partijen.”

Je ziet daar dat onze core business resultaat heeft: het samenbrengen en verbinden van partijen.

ECP relevant in de toekomst
Roelof Hemmen vraagt naar de toekomst. De komende 22 jaar, wat verwacht directeur Arie van Bellen van die periode? Van Bellen: “We moeten ons nu af gaan vragen of dat wat we kunnen ook echt dat is wat we willen. De impact van technologie op het leven van alledag is enorm. De ontwikkelingen denderen door, ook als je kijkt naar de geopolitieke veranderingen. Ik denk dat we als Nederland, als kennisland, een goede kans maken om ook op dat wereldtoneel relevant te zijn.”

32 deelsessies
“En…” vraagt de dagvoorzitter, “Heb je nog tips welke van de 32 deelsessies van vandaag we per se moeten bezoeken?” Van Bellen heft zijn handen in de lucht. “AI is hot natuurlijk… En Blockchain. Cyber security. Veiligheid en ethiek. En de zorgsector. Ze zijn allemaal interessant!”  

Voeg toe aan selectie