Afsluiting van drie dagen online confereren

Veel energie, veel acties

'We zijn geen praatclub', zegt Arie van Bellen (directeur ECP) tijdens het allerlaatste onderdeel van dit onlinefestival van het Platform voor de InformatieSamenleving. 'Het is de energie die ik proefde bij alle bijeenkomsten en webinars en workshops die ik de afgelopen drie dagen heb zien langskomen. De energie om te implementeren, om actie te ondernemen. Om concrete dingen te doen.'

Soep met een vork
Hij gaat verder: 'Veel van de zaken die in deze drie dagen zijn behandeld, zijn zaken die al lang en breed onderweg zijn, die al lopen. Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. We kunnen zeggen dat de digitalisering van de samenleving nu écht in een stroomversnelling is gekomen.' Hij wijst daarbij op het politieke component, met de Tweede Kamerverkiezingen van begin volgend jaar in het vizier. Van Bellen: 'De soep van de data-samenleving wordt nu gegeten met een vork. Alle aparte departementen, alle losse organisaties zijn afzonderlijk bezig met hun stukje digitalisering. Maar digitalisering zit overal. Als we dat niet goed oppakken komen we op al die domeinen niet tot resultaten.' ECP wil daarbij graag, zoals Van Bellen het noemt 'het draadje zijn dat de kralen verbindt.'

Wij zijn het draadje dat de kralen verbindt

Hall of fame voor hosters
Dagvoorzitter Tom Jessen kondigt een spannend onderdeel van het programma aan. Een prijsuitreiking! Een ereplaats in de Hall of fame voor Hosters. Hij geeft het woord aan Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie en Gerben Klein Baltink, voorzitter Platform Internetstandaarden. Maar voordat Larissa de prijs uitreikt, wil ze een pleidooi houden. Een pleidooi voor herkenbaarheid van websites van de overheid. Want hoe zit het nu, als je in Google intikt dat je de waarde van je huis wil weten, of als je wil weten wat je maximale huur- of zorgtoeslag kan zijn? 'Je komt vaak niet terecht bij een site van de overheid' zegt ze, en ze laat overtuigende plaatjes zien van sites van commerciële –of soms zelfs criminele– partijen die de argeloze internetter graag van dienst willen zijn. Ze zegt: 'Zullen we morgen beginnen met een herkenbare domeinnaam voor overheidssites? Overheid.nl bijvoorbeeld, of gov.nl?'
 
Freedom Internet
De prijs gaat naar Freedom Internet. Eén van de 16 hostingproviders die een 100% score haalt op veilige standaarden. Gerben Klein Baltink reikt de prijs –op coronaveilige afstand– uit aan Anco Scholte ter Horst, CEO van Freedom Internet. "100% compliant hoster" staat er op de trofee. Klein Baltink zegt: 'Bedrijven en organisaties denken dat hun hostingproviders vanzelfsprekend alles op orde hebben. Maar dat is toch vaak niet zo.' Scholte ter Horst is blij met de prijs, maar hij hoopt dat volgend jaar véél meer dan die 16 providers die 100% halen. 'De trofee krijgt een mooi plekje op ons kantoor!'

Nederland is een keizer zonder kleren...

Disagree and commit
Dan is er een oproep uit de Verenigde Staten, uit Silicon Valley. Wibe Wagemans, een digitaal ondernemer met Nederlandse roots, verschijnt op het beeldscherm. Hij heeft samen met zijn vrouw Eva een boek geschreven onder de aanstekelijke titel 'Silicon Sherpa'. Hij vertelt over innovatie, en over de keten innovatie-startups-welvaart. En hij is niet mals als hij het heeft over de innovatiekracht van Nederland. 'Nederland blijft achter.' zegt hij. 'Nederland is een keizer zonder kleren als je kijkt naar innovatie.' Hij heeft het onderzocht en laat de cijfers zien. Volgens hem is het financieren van startups dé graadmeter om innovatie aan af te meten. En daar is Nederland een heel kleine speler. 'Wat kunnen we leren van Silicon Valley?' vraagt Tom Jessen. Een van de dingen die we kunnen leren is disagree and commit zegt Wagemans. Iets dat goed zou passen in het Nederlandse poldermodel.
 
Menselijke factor
Arie van Bellen is enthousiast over de dynamiek van Silicon Valley. 'Maar wij proberen ook de vertaalslag te maken naar de kwaliteit van leven. Naar de menselijke factor. Dat lijkt een remmende factor, maar het is volgens mij ook een kans. Als we als Nederland die twee dingen kunnen combineren, de Amerikaanse energie en de menselijke maat, dan kan Nederland heel sterk worden. Maar, daar ben ik het mee eens, er moet nog heel veel gebeuren.'
 
Persoonlijk en gevoelig
Het was een vreemd festival, zegt ook Laura Dolron helemaal aan het eind van deze drie enerverende dagen. Een festival zonder direct fysiek contact. Samen met twee musici geeft ze een poëtische helikoptervlucht over de andere kant van digitalisering. De kant van de dakloze bij de Albert Heijn. De kant van haar argeloze dochtertje in de metro. De kant van de mensen die 'in de stroomversnelling van de digitalisering aan de kant zijn blijven zitten'. Persoonlijk en gevoelig geeft ze uitdrukking aan alles waar ECP voor staat. Aan een onderwerp waar ook bestuursvoorzitter Tineke Netelenbos aan refereerde helemaal aan het begin van deze afsluiting: inclusie. Netelenbos: 'De jeugd, de mensen aan de onderkant van de samenleving, hoe nemen we die mee in het proces? Dat is een uitdaging, dat is belangrijk.'

Voeg toe aan selectie